Informacja o wpływie działalności wykonywanej przez jednostkę organizacyjną
na zdrowie ludzi i na środowisko

Nazwa jednostki organizacyjnej

FABRYKA UŚMIECHU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
UL. TELIGI 26B LOK. 03; 30-835 KRAKÓW
NIP: 6793075868 , REGON: 122421744 , KRS: 0000397880

Podstawa prawna: ustawa Prawo atomowe / Dz.U. 2021 poz. 1941/ zgodnie z art. 32c pkt.2

• Jednostka wykonuje działalność związaną z narażeniem na promieniowanie jonizujące,
polegające na : Badaniach stomatologicznych zewnątrzustnych
Badaniach stomatologicznych wewnątrzustnych
• uruchamianiu i stosowaniu urządzeń wytwarzających promieniowanie jonizujące; zezwolenie
MPWIS/ wymienić aparaty rtg/: DECYZJA Nr 2/38/2023 z dnia 14.03.2023 r.
– stomatologiczny aparat do zdjęć pantomograficznych oraz cefalometrycznych
model Sirona ORTHOPHOS SL2D ns: 101083
• uruchamianiu i stosowaniu urządzeń wytwarzających promieniowanie jonizujące; zezwolenie
MPWIS/ wymienić aparaty rtg/: DECYZJA Nr 2/38/2023 z dnia 14.03.2023 r.
– stomatologiczny aparat do zdjęć punktowych model Sirona Heliodent Plus ns: 60103
• uruchamianiu i stosowaniu urządzeń wytwarzających promieniowanie jonizujące; zezwolenie
MPWIS/ wymienić aparaty rtg/: DECYZJA Nr 2/38/2023 z dnia 14.03.2023 r.
– stomatologiczny aparat do zdjęć punktowych model Sirona Heliodent Plus ns: 60603
• uruchamianiu i stosowaniu urządzeń wytwarzających promieniowanie jonizujące; zezwolenie
MPWIS/ wymienić aparaty rtg/: DECYZJA Nr 2/42/2012 z dnia 20.04.2012 r.
– stomatologiczny aparat do zdjęć punktowych model Gendex Expert DC ns: 3002590
• uruchamianiu pracowni decyzja MPWIS – DECYZJA Nr 1/36/2023 z dnia 14.03.2023 r.

• Jednostka prowadzi kontrolę narażenia pracowników przy pomocy:
dawkomierza środowiskowego -w ciągu minionych 12 miesięcy zmierzona dawka
efektywna nie została przekroczona i wyniosła: < 0.10 mSv
• Jednostka wykonuje pomiary dozymetryczne osłon stałych, których wyniki dostępne są
w protokole z Pomiarów Osłon Stałych w danej Pracowni RTG.
Wyniki tych pomiarów mieszczą się w normie.

Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie dawek granicznych promieniowania jonizującego / Dz.U z
2005 poz.168/- dopuszczalna wartość narażenia na promieniowanie jonizujące wynosi:
– pracownicy: 20mSv/rok;
– ogół ludności : 1mSv/rok.

WNIOSKI:
• na podstawie zmierzonych i obliczonych dawek stwierdza się, że działalność
w minionych 12 miesiącach nie miała negatywnego wpływu na zdrowie ludzi
i środowisko.
• Pracownia nie uwalnia do środowiska substancji promieniotwórczy