fufufChirurgia nie musi być powodem nerwów i strachu. Sprzęty takie jak lampa bezcieniowa, kauter z koagulacją i najlepsze znieczulenia pozwalają czuć się komfortowo.
Zabiegi z zakresu chirurgii przeprowadzamy z zachowaniem najwyższych standardów bezpieczeństwa. Lekarze wykonujący zabiegi to specjaliści, dla których pacjent jest najważniejszy, a każdy problem traktowany jest indywidualnie.

Etap I
Lekarz (chirurg) przed przystąpieniem do zabiegu informuje pacjenta o poszczególnych etapach i możliwych następstwach. Wybiera również najbardziej optymalną metodę tak, aby była najbardziej skuteczna i jednocześnie najmniej inwazyjna.

Etap II
Zabieg – wykonywany ze znieczuleniem.

Etap III
Wizyty kontrolne, w trakcie których sprawdzany jest proces leczenia.
W ramach chirurgii stomatologicznej wykonujemy także zabiegi z zakresu:

  • chirurgia endodontyczna – resekcje wierzchołka korzenia, hemisekcja, radektomia
  • chirurgiczne leczenie chorób przyzębia
  • chirurgia przedprotetyczna
  • implantologia (także przygotowanie podłoża kostnego przed zabiegiem implantacji (augmentacja kości, podniesienie dna zatoki szczękowej)
Chirurgia
# nazwa zabiegu cena
1 Usunięcie zęba stałego: od 170,00 zł. do 360,00 zł
2 Usunięcie zęba mądrości: od 280,00 do 700,00 zł
3 Resekcja: od 500,00 zł. do 950,00 zł
4 Chirurgiczne wydłużenie korony: od 150,00 zł do 420,00 zł