Rentgen stomatologicznypantomograficzny (panoramiczny) / cefalometryczny / punktowy


wykonujemy zdjęcia: punktowe, pantomograficzne (panoramiczne), cefalometryczne.

25126929_m

RADIOWIZJOGRAFIA
minimalna dawka promieniowania dla pacjenta

Nasza pracownia rentgenowska wyposażona jest w rentgen punktowy aparat RTG Expert DC wraz z systemem radiowizjografii cyfrowej RVG GXS-700 firmy GENDEX oraz aparat pantomograficzny firmy Sirona z aparatem cefalometrycznym. Zdjęcia drukowane są na kliszy medycznej drukarką DRYPIX PRIMA.

doskonałe zobrazowanie tkanek, komputerowa obróbka zdjęć
zapis na płycie CD i wydruk na kliszy medycznej w jakości cyfrowej

Rentgen punktowy, pantomograficzny i cefalometryczny firmy Gendex z radiowizjografią zapewniają minimalną dawkę promieniowania rentgenowskiego dla pacjenta. Wykonane metodą cyfrową zdjęcia drukujemy na kliszy rentgenowskiej najwyższej jakości, odpornej na uszkodzenia mechaniczne i termiczne. Pacjent otrzymuje zdjęcie jakości cyfrowej wydrukowane na kliszy rentgenowskiej i nagrane na płycie CD.

ZDJĘCIE RTG PUNKTOWE

wykonywane dla zobrazowania pojedynczego zęba (jego korony i korzenia)
WYDRUKOWANE NA JEDNEJ KLISZY W SKALI 1:1 / 1:2 / 1:3
Zdjęcia RTG punktowe są wykorzystywane do leczenia zachowawczego (wypełnienia), endodontycznego oraz chirurgicznego.

ZDJĘCIE RTG PANTOMOGRAFICZNE

wykonywane dla zobrazowania wszystkich zębów (ich koron i korzeni) oraz kości szczęki i żuchwy. Zdjęcia panoramiczne są najczęściej wykorzystywane do badań kontrolnych oraz do wstępnej diagnostyki w chirurgii stomatologicznej, implantologii, periodontologii, ortodoncji i innych specjalnościach stomatologicznych. Aparat firmy Gendex posiada możliwość zminimalizowania dawki dla dzieci. Każdy pacjent (i dorosły, i dziecko) jest chroniony przez ołowiany fartuch rentgenowski.

ZDJĘCIE RTG CEFALOMETRYCZNE

Zdjęcie cefalometryczne zębów umożliwia bardzo dokładną diagnostykę wad ortodontycznych oraz precyzyjne planowanie leczenia ortodontycznego zarówno u dzieci, jak i dorosłych.

Dzięki radiowizjografii dawka promieniowania rentgenowskiego jest minimalna.

Wykonane zdjęcia drukujemy na medycznej kliszy rentgenowskiej niezwykle odpornej na uszkodzenia. Wydrukowane zdjęcia zachowują jakość cyfrową dzięki drukarce medycznej DRYPIX PRIMA.

Cennik RTG(wybrane pozycje z cennika)

lp. nazwa zabiegu cena
1 Zdjęcie punktowe: 25 zł
Zdjęcie punktowe dla Pacjenta Fabryki Uśmiechu: 20 zł
2 Zdjęcie pantomograficzne (panoramiczne): 70 zł
Zdjęcie pantomograficzne (panoramiczne) dla Pacjenta Fabryki Uśmiechu: 60 zł
3 Zdjęcie cefalometryczne: 80 zł
Zdjęcie cefalometryczne dla Pacjenta Fabryki Uśmiechu: 70 zł
4 Zdjęcia RTG w leczeniu kanałowym w cenie leczenia