ortodonta

WIZYTY ORTODONTYCZNE:

Pacjent przed rozpoczęciem leczenia ortodontycznego zobowiązany jest do wyleczenia wszystkich zębów,
wykonania zdjęcia pantomograficzngo i ewentualnego powtórnego przeleczenia kanałowo martwych zębów.
Lekarz prowadzący może podjąć decyzję o konieczności wykonania dodatkowej diagnostyki
i skierować Pacjenta na Tomografię komputerową.

LECZENIE ORTODONTYCZNE:

1 wizyta czas trwania : 15 minut KOSZT: 60,00 zł

 • Klasyfikacja do leczenia ortodontycznego
 • Konsultacja lekarza dentysty
 • Pacjent otrzymuje procedury przebiegu leczenia ortodontycznego

2 wizyta czas trwania : 45-60 minut KOSZT: 290 zł

 • Wykonanie zdjęć RTG
   • PANTOMOGRAFICZNEGO – jeśli nie było wykonane w Fabryce Uśmiechu
   • CEFALOMETRYCZNEGO
 • Wywiad i oczekiwania Pacjenta dotyczące leczenia ortodontycznego
 • Pobranie wycisków pod modele diagnostyczne i ich skan
 • Wykonanie zdjęć cyfrowych
   • wewnątrzustne (ok 6 szt.)
   • zewnątrzustne (ok 4 szt.)
 • Omówienie zgody na leczenie ortodontyczne
 • Wypełnienie szczegółowego wywiadu dotyczącego oczekiwań Pacjenta i wcześniejszego leczenia

3 wizyta czas trwania: 30 minut KOSZT: 150 zł

 • Plan leczenia ortodontycznego
 • Koszty i wycena leczenia
 • Zgoda na założenie aparatu ortodontycznego
 • Ustalenie harmonogramu wizyt kontrolnych (co 6 tygodni) i zabiegów higienizacyjnych (obowiązkowo co 3 miesiące)

4 wizyta czas trwania: 30 minut – 1 łuk zębowy
                                        40 minut – 2 łuki zębowe 

 • Założenie aparatu ortodontycznego
         KOSZT: 1600 zł – 1 łuk zębowy zamki metalowe standardowe

KOSZT: 1700 zł – 1 łuk zębowy zamki metalowe bezniklowe

KOSZT: 1850 zł – 1 łuk zębowy zamki metalowe tytanowe

KOSZT: 2550 zł – 1 łuk zębowy zamki porcelanowe

KOSZT: 2800 zł – 1 łuk zębowy zamki kryształowe

KOSZT: 2800 zł – 1 łuk zębowy zamki metalowe samoligaturujące

KOSZT: 3000 zł – 1 łuk zębowy zamki estetyczne samoligaturujące

Inne aparaty według cennika.

5 wizyta i kolejne  czas trwania: 15 minut – 1 łuk zębowy – KOSZT: 120 zł
                                                                            – 2 łuki zębowe – KOSZT: 150 zł

 • Wizyta kontrolna  – co 6 tygodni

3 dodatkowe awarie (odklejenie zamka ortodontycznego, dodatkowa wymiana ligatur…) są w cenie aparatu.
Każda kolejna wizyta awaryjna to koszt 100 zł.

 • Wizyta higienizacyjna z fluoryzacją – co 3 miesiące KOSZT: 150 zł

ZAKOŃCZENIE LECZENIA ORTODONTYCZNEGO:

1 wizyta czas trwania 45 minut – 1 łuk zębowy KOSZT: 150 zł
                                       60 minut – 2 łuki zębowe KOSZT: 300 zł

 • Zdjęcie aparatu ortodontycznego
 • Przyklejenie retencji
 • Wykonanie zdjęć cyfrowych
   • wewnątrzustne (ok 6 szt.)
   • zewnątrzustne (ok 4 szt.)

2 wizyta

 • Odbiór płytki retencyjnej  KOSZT: 350 zł – 1 łuk zębowy
                                                 KOSZT: 700 zł – 2 łuki zębowe


                                        

Zalecenia dla pacjenta ortodontycznego
Zalecenia dla pacjenta ortodontycznego