Recepcjonistka

Ukończyłam Szkołę Policealną Sukces Edukacja w Krakowie na kierunku Asystentka Stomatologiczna. W czasie szkoły odbywałam praktyki asystenckie Fabryce Uśmiechu. Po skończeniu praktyk zostałam zatrudniona w Fabryce Uśmiechu. Łączę pracę asystentki stomatologicznej z pracą na recepcji.

Doskonale rozumiem Pacjentów oczekujących na wizytę u dentysty, gdyż przez większość czasu asystuję przy zabiegach w gabinecie.
Bardzo lubię pracę z ludźmi.