Chirurgia stomatologiczna i implantologia.
Ukończyłam studia stomatologiczne na Wydziale Lekarskim Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Uzyskałam tytuł specjalisty w dziedzinie chirurgii stomatologicznej. Swoje doświadczenie zawodowe doskonalę biorąc udział w licznych kursach i szkoleniach z zakresu stomatologii, chirurgii stomatologicznej oraz implantologii. Należę do Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego.

KCh

Wiadomości