Chirurgia stomatologiczna i implantologia.

Ukończyłam studia stomatologiczne na Wydziale Lekarskim Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Uzyskałam tytuł specjalisty w dziedzinie chirurgii stomatologicznej. Swoje doświadczenie zawodowe doskonalę biorąc udział w licznych kursach i szkoleniach z zakresu stomatologii, chirurgii stomatologicznej oraz implantologii. Należę do Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego.

KCh

[rpwe cat=”147″ limit=”8″ thumb=”1″ dtitle=”1″ date=”1″ dcomment=”1″ tmpl=”recent-post/slider” col=”1″ thumb_height=”190″ thumb_width=”270″ title=”Wiadomości”]