Bartłomiej Kmera lekarz dentysta

Ukończył Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Stomatologia jest jego pasją, stąd często uczestniczy w licznych interdyscyplinarnych kursach stale podnosząc swoje kwalifikacje zawodowe. W 2019 roku rozpoczął szkolenie specjalizacyjne w zakresie periodontologii w Uniwersyteckiej Klinice Stomatologicznej w Krakowie w Poradni Chorób Przyzębia. W naszym centrum wykonuje zabiegi z zakresu stomatologii zachowawczej, endodoncji mikroskopowej oraz endoprotetyki i periodontologii. Do leczenia podchodzi kompleksowo, co ułatwia mu jego wszechstronność. Nie boi się trudnych wyzwań, jednak na pierwszym miejscu zawsze stawia dobro pacjenta.

Wiadomości