Asystentka stomatologiczna
Ukończyłam Szkołę Policealną Sukces Edukacja w Krakowie na kierunku Asystentka Stomatologiczna. W Fabryce Uśmiechu odbywałam praktyki asystenckie. Od listopada 2015 roku asystuję przy zabiegach stomatologicznych. Bardzo lubię pracę z ludźmi. Jestem miłą i pogodną osobą.