Asystentka stomatologiczna

Ukończyłam w 1986 roku Medyczne Studium Zawodowe nr 5 w Krakowie uzyskując dyplom technika dentystycznego z higienistką. W Fabryce Uśmiechu pracuję jako asystentka stomatologiczna. Swoją wiedzę poszerzam na kursach i szkoleniach. Pasjonuję się horrorami, psychologią, uwielbiam zwierzęta i rośliny. Staram się żyć bardzo aktywnie.